Munkaterv

 

Terézvárosi Önkormányzat Mesevilág Óvodája

 Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

 

 

MUNKATERV

2018/2019.

 


 

  

 

Intézmény OM- azonosítója:

034342

Intézményvezető:

 

………………………………………..

 

Legitimációs eljárás

Nevelőtestület nevében:

 

……………………………………

Határozat száma:

 

Alkalmazotti közösség nevében:

 

……………………………………

 

 

Szülői szervezet nevében:

…………………………………………….

 

A dokumentum jellege: Nyilvános

Érvényessége: 2018.09.01. – 2019.08.31.

 

Ph.

 §

 

A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE

 

 

·         2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

·         A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei:

-          229/2012. VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

-          A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet kiadásáról

 • 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. 1. melléklet a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez

·         Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról hatályos paragrafusai

·         326/2013 Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

·         A 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos Alapprogramjáról

·         229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról

·         A Terézvárosi Önkormányzat Képviselő- testületének vonatkozó önkormányzati rendeletei

·         249/2015. (IX. 8.) Kormány rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról rendelet végrehajtásáról

·         20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

·         346/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet a pedagógus –továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, a résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről

·          Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

·          Országos tanfelügyelet, kézikönyv óvodák számára.

·          Önértékelési kézikönyv óvodák számára

·         A Terézvárosi Önkormányzat Mesevilág Óvodája  működését szabályozó dokumentumai

 

§

 

 

 

 

 AZ INTÉZMÉNY KIEMELT CÉLJAI ÉS FELADATAI

 

Elsődleges cél : A gyermeki személyiség harmonikus testi, szellemi, érzelmi fejlődésének elősegítése

 

További céljaink, és ezek elérését támogató kiemelt feladataink:

·         Sajátos nevelési igényű gyermekek differenciált fejlesztése, közösségbe történő integrálása, esélyegyenlőség biztosítása.

·         Multikulturális nevelés, a nyelvi hiányokból adódó hátránykompenzálás.

·         Tehetséges gyermekek felkarolása, fejlesztése a mindennapos tevékenységek során, esetleges lemaradásaik kompenzálása.

·         A játékba integrált differenciált tevékenységszervezés még hatékonyabb megvalósítása.

·         A környezettudatos nevelés, környezettudatos magatartás alakítása kiemelt feladat, mely az alábbi területeken valósítjuk meg:

v  óvodán kívüli helyszíneken történő tapasztalatszerzési lehetőségek bővítése, színesítése

v  újrahasznosított anyagok előtérbe helyezése a tevékenységek során

v   csoportszobai, udvari növények gondozása

v  felelős állattartás alkalmazása a mindennapokban, halak, kaméleon, teknős gondozásába való aktív részvétel

·         Intézményi önértékelés, pedagógus értékelés folytatása.

·         ELTE Budapesti Tanító és Óvóképző Főiskolai hallgatók mentorálása.

·         Boldog Óvoda program bevezetése két csoportba.

·         LÜK óvodai fejlesztő csomag bevezetése maci csoportunkban.

 

 

CSOPORTBEOSZTÁSOK

Ssz.

Csoport neve

Létszám

2018/2019

Óvodapedagógusok

Dajka

Pedagógiai asszisztens

1

Maci csoport

26

Kiss Szilvia

Szűcs Szabina

Takácsné Máncs Zsuzsanna

 

2

Pillangó csoport

24

Ficsor Henriette

Fellner Henrietta

Turainé Serfőző Ágnes

 

3

Csiga csoport

18

Czimbalmos-Kozma Adél

Molnár Attiláné

Szakács Gyöngyi

Sztupjár Melinda

4

Katica csoport

23

Lányné Vajda Ibolya

Porkoláb Anita

Bodnárné Burek Éva

Fényesné Borbély Ágnes

 

5

Süni csoport

7

Oláh Csilla

Molnárné Tóth Ibolya

Németh Júlia

6.

Méhecske csoport

24

Török Zsófia

Bánfi Izabella

Tímár Attiláné

Mischinger Gábor

7.

Nyuszi csoport

19

Pintér Szilvia

Dezse Patrícia

Kissné Molnár Zsuzsanna

Vizy Boróka

 

 

 

Jámbor Zsuzsanna

Vass Erika

Németh Julika

Összesen:

141

 

15

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vezetőség: Jámbor Zsuzsanna óvodavezető

                   Lányné Vajda Ibolya óvodavezető helyettes

Óvoda titkár: Kutiné Deme Brigitta

Konyhai dolgozó: Németh Andrásné

Gondnok: Baranyi Zoltán

 

 

SZAKMAI FELTÉTELEK FEJLESZTÉSE

 

A nevelési év folyamán szeretnénk létrehozni egy multiszenzoros szobát, mely lehetőséget teremt a gyermekek különböző érzékszervei által tapasztalt ingerek összekapcsolására, relaxációs állapotok létrehozására, a gyermekek szenzoros érzékenységének csökkentésére. Babakonyhai, babaszobai bútorok vásárlásával a szerepjáték lehetőségét szeretnénk bővíteni. Sajátos nevelési igényű gyermekek neveléséhez, környezeti neveléshez kapcsolódó könyvek vásárlásával szeretnénk szakmai könyvtárunkat bővíteni. LÜK óvodai fejlesztő csomag beszerzésével szeretnénk gyermekeink fejlesztésére egy új eszközt bevezetni.

 

A NEVELÉSI ÉV RENDJE

 

Nevelési év időtartama

A nevelési év első napja 2018. szeptember 1, utolsó napja 2019. augusztus 31.

 

Nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk

 

Ssz.

Felhasználás tárgya

 

Időpont

Felelős

1.       

Látogatás a Bárányfelhő Fejlesztő Központba.

2018.11.19

Óvodavezető,

2.       

Ismerkedés az Így tedd rá programmal

2019.02.04.

Óvodavezető, Török Zsófia

3.       

Kommunikáció, konfliktus,- stressz kezelés

2019.04.23.

Óvodavezető, Óvodavezető helyettes

4.       

Év végi értékelés

2019.06.14.

Óvodavezető, Óvodavezető helyettes, munkaközösség vezetők

5.       

A 2019/2020-as nevelési év tervezése

2019.08.26.

Óvodavezető, vezetőhelyettes

 

A nevelés nélküli munkanapokon – szülői igény esetén – gondoskodunk a gyermekek felügyeletéről.

 

Szünetek időtartama:

 

 

A nyári zárva tartás tervezett időpontja:

2019. június 17-július 21.

Ebben az időszakban  a Terézvárosi Önkormányzat Játékvár Óvodája látja el az ügyeletet. Változás esetén a szülőket időben értesítjük.

 

Az elmúlt évek tapasztalatai szerint az iskolai szünetek idején a gyermekek létszáma lecsökken, így ezeken a napokon – előzetes szülői igény felmérés alapján – az intézmény összevont csoportokban üzemel.

 

Iskolai szünetek időpontjai:

 

Őszi szünet: 2018. október 27-november 4.

Téli szünet: 2018. december 22- 2019. január 2.

Tavaszi szünet: 2019. április 18– április 234.

Nyári szünet: 2019. június 14 – augusztus 31.

 

 

AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉT ÉS EREDMÉNYESSÉGÉT TÁMOGATÓ

SZAKMAI FÓRUMOK, ÉRTEKEZLETEK

 

Belső tudásmegosztás

 

Ssz.

Téma

 

Helyszín és időpont

Felelős

1.       

Autizmussal élő gyermekek integrált nevelése

Testületi szoba

2018. 11. 26.

 

Óvodavezető

2.       

Óvodapedagógusok mentális egészsége

Testületi szoba

2019. 01. 21.

Óvodavezető, vezetőhelyettes

3.       

Agresszió-, konfliktuskezelés

Testületi szoba

2019. 04. 08.

Óvodavezető, vezetőhelyettes

 

 

 

Dajkák és pedagógiai asszisztensek szakmai fejlesztése, továbbképzése

 

Célja: a gyermekekkel, óvodapedagógusokkal, a közvetlen munkatársakkal, és a szülőkkel való kapcsolat eredményességének biztosítása, valamint a munkaköri feladatok minőségi szinten történő ellátásának támogatása.

 

 

Ssz.

Téma

 

Helyszín és időpont

Felelős

1.       

Együttműködés a pedagógussal, nevelési tervekben megjelölt feladatok értelmezése, gyakorlati megvalósítása.

2018 október

Óvoda vezető, Vezető helyettes

2.       

Kommunikáció stílusa, kompetencia a szülőkkel történő kapcsolattartás során.

2019.

 február

 

 

AZ ÓVODA KAPCSOLATAI

 

 

 

A Szülői Szervezet értekezletei – fórumai

Szervezésére az év folyamán legalább két alkalommal, illetve igény vagy szükség szerint  kerül sor.

 

 

Ssz.

Téma

 

Helyszín és időpont

Felelős

1.       

A nevelési év ünnepei, eseményei.

A munkaterv véleményezése. Pedagógiai program véleményezése

Óvoda

2018. november

 

óvodavezető

 

2.       

A nevelési év értékelése

Óvoda

 2019. május

 

óvodavezető

 

 

 

Csoport szintű szülői értekezletek

Szülői értekezletek szervezésére óvoda és csoport szinten kerül sor évente három, illetve rendkívüli vagy egyéb alkalommal. A csoportok szülői értekezletein mindkét óvónő és a csoportban feladatot ellátó dajka részt vesz. A csoportok szülői értekezleteiről készített feljegyzéseket, valamint a résztvevő szülők aláírását is tartalmazó jelenléti íveket a nevelési év végén a csoportnaplókban helyezik el a pedagógusok.

A Szülői szervezet (SzK) tagjainak megválasztására a nevelési év első szülői értekezletén kerül sor.

 

 

Ssz.

Csoport neve

 

Tervezett téma

Időpont

1.

Maci csoport

Logopédus, fejlesztő pedagógus bemutatkozása.  Napirend, szokás-,szabályrendszer megbeszélése. Nyilatkozatok, programok

2018.09.12.

16.30

2.

Maci csoport

Félév értékelése. Tavaszi programok. Beiskolázás

2019.01.

3.

Maci csoport

Év végi értékelés, programok, nyári zárás.

2018.05.

4.

Pillangó csoport

 Befogadási időszak, házirend ismertetése. Óvodai programok.

2018.09.

5.

Pillangó csoport

 

Eltelt időszak értékelése, mérések. Tavaszi programok.

2019.01.

6.

Pillangó csoport

 

Óvodai programok. Nyári időszak megbeszélése.

2019.05.

7.

Csiga csoport

 

Beszoktatás tapasztalatai,  szokás,szabályrend megbeszélése.

2018.09.

 

8.

Csiga csoport

 

Eltelt időszak értékelése, mérések. Tavaszi programok

2018.01.

9.

Csiga csoport

 

Az eltelt  év értékelése. Óvoda nyári élete

2018.05.

10.

Katica csoport

 

Iskolai tanító, fejesztőpedagógus, logopédus bemutatkozása. A félév eseményei. Külön programok.

2018.09.

11.

Katica csoport

 

Iskolaérettség, iskola választás.

2019.01.

12.

Katica csoport

Év értékelése, ballagás a csoportban

2019.05.

13.

Süni csoport

Befogadás, vissza szoktatás. Programok, házirend ismertetése.

2018.09.

14.

Süni csoport

Iskola választás, fejlettségi mérések, szakértői bizottsági vizsgálatok.

2019.01.

15.

Süni csoport

Ballagás megbeszélése. Nyári élet megbeszélése.

2019.04.

16.

Méhecske csoport

Új pedagógus bemutatkozása, szokás-szabály rendszer, boldogság program

2018.09.

17.

Méhecske csoport

Félév értékelése, óvodai ünnepek.

2019.01.

18.

Méhecske csoport

Nyári élet, év értékelése

2019.05.

19.

Nyuszi csoport

Óvodai élet, befogadás értékelése, programok, nyilatkozatok, szokás-szabály rend megbeszélése.

2018. 09.

20.

Nyuszi csoport

Félév értékelése, második félév rendezvényei

2019. 01.

21.

Nyuszi csoport

Év értékelése. Nyári élet az óvodában

2019. 05.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fogadó órák időpontjai

 

Beosztás

Időpont

Helyszín

 

Óvodavezető

Jámbor Zsuzsanna

Minden hétfőn: bejelentkezés alapján.

Óvoda, vezetői iroda

Óvodavezető helyettes

 

Minden kedden, előre egyeztetett időpontban.

Óvoda, vezetőhelyettesi iroda

Gyermekvédelmi megbízott

Molnár Attiláné

 

Minden hónap első szerdáján: 16-17 előre egyeztetett időpontban.

Nevelői szoba

Logopédus

 

A csoportok hirdetőtábláira kifüggesztett időpontokban.

Logopédiai szoba

Fejlesztő pedagógus

 

A csoportok hirdetőtábláira kifüggesztett időpontokban.

Nevelői szoba

Pszichológus

A csoportok hirdetőtábláira kifüggesztett időpontokban.

Nevelői szoba

 

 

 

Az óvodapedagógusok fogadó órái

 

Célja: az intervenciós pedagógiai gyakorlat érvényesítése minden gyermeket érintően legalább félévente egy alkalommal, melynek tartalmi alapja a gyermekek folyamatos nyomon követésének írásos (Fejlődési napló) és szóbeli tapasztalata. Az egyes csoportok fogadó óráinak időpontja  a csoportok hirdetőtábláin jelennek meg.

 

 

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok

Intézményünk iránt érdeklődőknek minden év áprilisában játszó délutánt tartunk, ahol lehetőségük van a családoknak megismerni az épületet, a leendő kiscsoportos pedagógusokat. Kézműves, mesés, énekes tevékenységeket szervezünk a gyerekeknek, ezen idő alatt a szülők nyugodt körülmények között tudják feltenni kérdéseiket óvodánkkal kapcsolatban.

Felelős: Jámbor Zsuzsanna óvodavezető, leendő kiscsoportos óvodapedagógusok

 

 

A gyermekek fizikai állapotát felmérő egészségügyi vizsgálatok és azok időpontjai

A vizsgálat időpontját a szakorvosok határozzák meg, melyről az óvodapedagógusok 1 héttel előtte értesítik a gyermekek szüleit.

Szűrővizsgálatok:

-          Fizikai állapotvizsgálat

 

 

         Óvoda- egészségügyi ellátás személyi feltételei

 

Óvodaorvos

Dr. Zsigó Enikő

Védőnő

Faludy Rita

 

 

 

Felnőttek munkavédelmi oktatása és egészségügyi vizsgálatának rendje:

 

Munka és tűzvédelmi oktatás: Minden tanév kezdetén megtörténik az oktatás, melyet a jelenlévők aláírásukkal igazolnak.

Az egészségügyi vizsgálat az év folyamán folyamatosan történik. A munkavédelmi felelős folyamatosan nyomon követi az egészségügyi kiskönyvek érvényességi idejét.

 

 

INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK

 

Az óvodában kettő munkaközösség működik munkaterv alapján. Munkaközösségi tervek a munkaterv részét képezik.

 

 1. sz. munkaközösség:  Környezetvédelmi munkaközösség

 

 

Munkaközösségi megbeszélések időpontja

Munkaközösségi tagok

Szeptember 18.

Vezető: Oláh Csilla

Október 16.

Fellner Henrietta

November 13.

Dezse Patrícia

December 11.

Bánfi Izabella

Január 22.

Szűcs Szabina

Február 19.

Porkoláb Anita

Március 19.

Czimbalmos-Kozma Adél

Április16.

 

Május 14.

 

 

 1. sz. munkaközösség: Intézményi önértékelési és integrációs munkacsoport

 

Munkaközösségi megbeszélések időpontja

Munkaközösségi tagok

Minden hónap második keddje.

Vezető: Ficsor Henriette

Kiss Szilvia

Pintér Szilvia

Török Zsófia

Molnár Attiláné

Lányné Vajda Ibolya

Molnárné Tóth Ibolya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSE

 

 

Részvétel akkreditált képzésen

 

Név

A továbbképzés tárgya

Óraszám

Molnár Attiláné

Nyelv és beszédfejlesztő szakvizsga

4 félév

Dezse Patrícia

Gyógypedagógus logopédia szak

8 félév

 

 

 

INFORMÁCIÓ ÁRAMLÁST  SEGÍTŐ MEGBESZÉLÉSEK

 

 

Minden hónap    első és harmadik szerdáján megbeszélést tartunk, illetve  rendezvények előtt. 

A PEDAGÓGIAI CÉLKITŰZÉSEK ÉS FELADATOK MEGVALÓSULÁSÁT SZOLGÁLÓ

MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS

 

Terület

Érintettek köre

Módszer/eszköz

Időpont

Felelős

Elvárt eredmény

 

A működés feltételei – eszköz, felszerelés

 

PP megvalósítását biztosító eszközök

teljes dolgozói kör

leltár, selejtezés

2018.09.17.

Óvodavezető helyettes

Leltár dokumentáció , készlet dokumentáció, selejtezési dokumentáció naprakész nyilvántartása.

Tárgyi környezet

teljes dolgozói kör

 leltár, selejtezés

2018.09.17.

Óvodavezető helyettes

Leltár dokumentáció , készlet dokumentáció, selejtezési dokumentáció naprakész nyilvántartása.

Gyermekek fejlettségi állapotmérése

Értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődés, kognitív képességek  eredménye

Valamennyi gyermek

Megfigyelés,

állapotfelmérés

2018.12.31

2019. 05.30.

 

Óvodapedagógusok,

Óvodavezető

Adatokkal feltöltött fejlődési napló, mely a szülői beszélgetések alapja. Összesítő táblák gyerekekről, csoportokról.

Pedagógusok értékelése

Intézményi önértékelési terv szerint.

Pintér Szilvia

 

Ficsor Henriette

Dezse Patrícia

Dokumentumelemzés, óralátogatás, interjúztatás, kérdőívezés.

 

2018. november

 

2019. január

2019. április

Intézményi önértékelési munkacsoport tagjai

Pontos adatszolgáltatás és vezetés, értékelésre alapozott nevelési tervek, elvárt színvonalú pedagógiai gyakorlat, munkaköri feladatok jó színvonalon történő ellátása.

Terület

Érintettek köre

Módszer/eszköz

Időpont

Felelős

Elvárt eredmény

 

Intézményértékelés

Csoport szint:

-          Nevelési ciklusok értékelése

-          Nevelési év értékelése

Intézményi szint:

-          Éves költségvetési beszámoló

-          Nevelési év értékelése

 

óvodapedagógusok

 

 

 

 

 

 

óvodatitkárok

óvodavezetés

 

óvodapedagógusok

óvodavezetés

Elemző értékelés

 

 

 

2019. 01

2019.06.

2019.08.

 

 

 

2019. 01.

 

 

 

2019.08.31.

 

óvodavezető

 

Intézményi, csoport, és egyéni szinteken történt tervezésnek való megfelelés

 

Pozitív fenntartói és szülői visszajelzések

 

 

 

 

  

AZ ÓVODA SZOLGÁLTATÁSAI

Alapszolgáltatások

 

 

Fejlesztési terület

 

Maci csoport

Pillangó csoport

Csiga csoport

Katica csoport

Süni csoport

Méhecske

csoport

Nyuszi

csoport

Speciális szolgáltatást nyújtó pedagógus

 

 

1.       

Logopédiai ellátás

Béki Andrea

Béki Andrea

Béki Andrea

Béki Andrea

Marc Klára

Béki Andrea

Béki Andrea

2.       

Fejlesztőpedagógiai ellátás

Nagy Lívia

Nagy Lívia

 

Nagy Lívia

 

Nagy Lívia

 

3.      I

Iskola előkészítés, felzárkóztatás

Nagy Lívia

 

 

Nagy Lívia

 

 

 

4.       

Gyógytestnevelés ellátás

Rabb Edit

Rabb Edit

 

Rabb Edit

Rabb Edit

Rabb Edit

 

5.       

Gyógypedagógiai ellátás

Mészáros Rita (pszichopedagógus)

Molnár Erzsébet (autizmus spektrumzavar)

Berzánovich Viktória (szomatopedagógus)

Mészáros Rita (pszichopedagógus)

 

Mészáros Rita (pszichopedagógus)

 

Molnár Erzsébet

(autizmus spektrumzavar)

 

Mészáros Rita (pszichopedagógus)

 

Molnár Erzsébet (autizmus spektrumzavar)

6.       

Szenzomotoros fejlesztés

 

 

Vargáné Boros Andrea

 

Vargáné Boros Andrea

Vargáné Boros Andrea

 

7.       

Pszichológus

Végvári Annamária

Végvári Annamária

Végvári Annamária

Végvári Annamária

Végvári Annamária

Végvári Annamária

Végvári Annamária

 

 

 

 

 

Szülői igényekre alapozott szolgáltatások

 

Ssz.

Fejlesztési terület

Maci csoport

Pillangó csoport

Csiga csoport

Katica csoport

Süni csoport

Méhecske csoport

Nyuszi csoport

1.       

Vízhez szoktató úszás

x

 

 

x

 

 

 

2.       

Katolikus gyermek hittan

x

x

x

x

x

x

x

3.       

Református gyermekhittan

x

x

x

x

x

x

x

4.       

Szivacs kézilabda

x

 

 

x

 

 

 

5.       

Sakk tehetség műhely

x

 

 

x

x

 

 

6.       

Foci

x

x

 

x

x

x

 

7.       

Pon-pon tánc

x

x

 

 

 

x

 

8.       

Néptánc

x

 

 

x

 

 

 

 

 

A pedagógiai programban is megjelenített óvodai ünnepek és egyéb programok tervezett időpontjai, felelősei:

 

Ssz.

Ünnepek

időpont

Felelős

 1.  

Autómentes nap

2018.09.24.

Szűcs Szabina, Mischinger Gábor

 1.  

Magyar népmese napja

2018.10.01.

Csoportos óvodapedagógusok

 1.  

Szüreti mulatság

2018.10.03.

Lányné Vajda Ibolya

 1.  

Állatok világnapja

2018.10.04.

Ficsor Henriette

 1.  

Terézvárosi  búcsú

2018.10.13.

Török Zsófia

 1.  

Magyar Nyelv Napja

2018.11.13.

Dezse Patrícia

 1.  

Mikulás

2018. 12.06.

Török Zsófia

 1.  

Karácsonyi mézeskalács napok

2018. 12. 10-12.17.

Pintér Szilvia

 1.  

Karácsony

2018.12.17.

Molnár Attiláné

 1.  

Farsang

2019.02.13.

Mischinger Gábor

 1.  

Nemzeti ünnep: Március 15.

2019.03.14.

Molnár Attiláné

 1.  

Víz világnapja

2019.03.22.

Pintér Szilvia

 1.  

Húsvéti tojás napok

2019.04.08-04.16.

Pintér Szilvia

 1.  

A Föld napja

2019.04.25.

Oláh Csilla

 1.  

Anyák napja

2019.05.06.-05.10.

csoportos óvodapedagógusok

 1.  

Madarak és fák napja

2019. 05.15.

Czimbalmos Kozma Adél

 1.  

Gyerek hét

2019.05.27.-05.31.

Kiss Szilvia

 1.  

Óvodai ballagás, évzáró

2019.05.28-06.08.

nagy és kiscsoportos óvodapedagógusok 

GYERMEK ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM

 

Gyermekvédelmi felelős: Molnár Attiláné

Fogadó óra: Minden hónap első szerdáján 16-17

 

Céljaink:

 • A prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve szükség szerint segítségnyújtás, valamint együttműködés a különböző intézményekkel és szakemberekkel.
 • A családok tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése a rászorulók körében.
 • Szoros kapcsolat kialakítása a közvetlenül, vagy látens módon segítséget kérő családokkal.

 

Figyelembe vesszük:

 • A sajátos nevelést igénylő gyermekekkel kapcsolatos törvényi elvárásokat és intézményi alapelveket
 • A differenciált fejlesztés lehetőségeit a hátrányos helyzetű és a nehezebben kezelhető gyermekek számára

 

Feladatok:

 

Feladat / tevékenység

Felelős

Határidő

·         Kedvezményes étkezési térítésre feljogosító dokumentumok begyűjtése az érintett szülőktől (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,nyilatkozatok)

·         Szükség és igény szerint konzultáció a szülőkkel, családsegítővel, fenntartóval.

óvodatitkár

 

 

 

 

 

 

gyermekvédelmi felelős

 

szeptember

 

 

 

 

 

 

 

 

szeptember

·         A gyermekvédelmi szempontból veszélyeztetett, hátrányos helyzetű gyermekek feltérképezése, helyzetükről feljegyzés készítése, folyamatos nyomon követésük

·         Tanulási nehézséggel, magatartás zavarral és beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekek feltérképezése, vizsgálatuk kezdeményezése a Pedagógiai Szakszolgálatnál

·         Kapcsolatfelvétel a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival

·         Konzultáció az óvodavezetővel: az egyes gyermekek helyzetéről, a segítségnyújtás lehetőségeiről, feladatairól.

óvodapedagógus, gyermekvédelmi felelős

 

 

 

 

 

óvodapedagógus

 

 

 

 

 

 

óvodapedagógusok, gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógus

 

 

szeptember

 

 

 

 

 

 

folyamatos

 

 

 

 

 

 

folyamatos

 

 

 

 

 

·         Igény szerint részvétel családlátogatásokon, hospitálás a csoportokban, konzultáció a szülőkkel és óvónőkkel

·         A karácsonykor segítségre szoruló gyermekek és családok feltérképezése, konzultáció a családsegítővel, források keresése

óvodapedagógusok

gyermekvédelmi felelős

 

 

óvodapedagógusok

gyermekvédelmi felelős

 

folyamatos

 

 

 

december 10-ig

·         Óvónői értekezleten beszámoló a gyermekvédelmi tevékenységről

gyermekvédelmi felelős

 

júniusMEGBÍZATÁSOK ÉS RESZORTFELADATOK

 

 

Ssz.

Feladat / terület

Felelős

 1.  

Kapcsolattartás a kerület más köznevelési, közoktatási intézményeivel, szülőkkel, orvossal

Jámbor Zsuzsanna

 1.  

Kapcsolattartó, Polgármesteri Hivatal

Jámbor Zsuzsanna, Kutiné Deme Brigitta, Lányné Vajda Ibolya

 1.  

Munkacsoport vezető

Ficsor Henriette, Oláh Csilla

 1.  

Gyermekvédelmi felelős

Molnár Attiláné

 1.  

Főiskolás hallgatók mentorai

Pintér Szilvia

Lányné Vajda Ibolya

Ficsor Henriette

 1.  

Tűz-, és munkavédelem

Pintér Szilvia

 1.  

HACCP

Németh Andrásné

 1.  

Dekoráció felelős

Fellner Henrietta, Kiss Szilvia

 1.  

Leltárfelelős:

-          nagy értékű

-          bútor

-          játék

-          textil

-          edény, evőeszköz

Lányné Vajda Ibolya

 1.  

Főzőkonyha összekötő

Kutiné Deme Brigitta, Németh Andrásné

 1.  

Egészségügyi könyvek, foglalkozás-egészségügy

Pintér Szilvia

 1.  

Szertáros

Lányné Vajda Ibolya

 1.  

Fényképezés szervező

Kutiné Deme Brigitta

 1.  

Információáramlás

Sztupjár Melinda

 1.  

Tornaterem szertár felelős

Sztupjár Melinda

 1.  

Tisztítószer felelős

Lányné Vajda Ibolya

 

 

 

AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ ELLENŐRZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ TEVÉKENYSÉG

 

  Az ellenőrzés és értékelés alapelvei az alábbiak:

-          Az értékelés területei lefedik a működés valamennyi területét

-          Kiemelt hangsúlyt helyezünk a törvényi elvárások betartására

-          Az ellenőrzés formai (megfelelőségi) és tartalmi (minősítő értékelési) feladatait az intézményvezető döntése szerinti megosztásra kerülhetnek

-          A szakmai munka értékelésének alapjai az intézményi önértékelési programja, a köznevelési törvény szerinti elvárások , az intézményi dokumentumok, munkaköri leírások, pedagógus előmeneteli rendszer elvárásai.

 

 

 

 

 

 

Ellenőrzés-értékelés

területei

Érintettek

Időpontok

Felelős

Megjegyzés

megfelelési ellenőrzés

értékelés

 

A működés törvényessége – Gazdálkodás

 

Étkezési befizetések dokumentumainak ellenőrzése

óvodatitkár

havonta

óvodatitkár (önellenőrzés)

óvodavezető

óvodavezető

 

Felvételi és mulasztási napló

óvodapedagógusok

havonta

óvodavezető

óvodavezető

 

 

Statisztikai adatok nyilvántartása

óvodatitkár

2018.10.01.

szükség szerint

óvodatitkár (önellenőrzés)

óvodavezető

 

 

KIR- adatbázis naprakészsége

óvodatitkár

szükség szerint

óvodatitkár

óvodavezető

óvodavezető

 

 

A működés törvényessége – Tanügyigazgatás

 

Törzskönyv

óvodatitkár

10.01.

óvodatitkár (önellenőrzés)

óvodavezető

 

 

Jegyző értesítése: nem kerületi tankötelesek

óvodapedagógusok

 

óvodatitkár

óvodavezető

óvodavezető

 

 

Felvételi, előjegyzési napló

óvodavezető

Lezárás 08.31.

Nyitás 09.01.

óvodavezető

óvodavezető

 

 

Óvodai szakvélemény

óvodapedagógusok

03.15.

óvodavezető

óvodavezető

 

 

  

Ellenőrzés-értékelés

területei

Érintettek

Időpontok

Felelős

Megjegyzés

 

megfelelési ellenőrzés

értékelés

 

Intézmény működését szabályozó dokumentumok

 

 

Pedagógiai program

óvodapedagógusok

szakmai munkacsoportok

folyamatos

óvodavezető helyettes

óvodavezető

 

SZMSZ

óvodavezető helyettes

óvodavezető

 

Házirend

óvodavezető helyettes

óvodavezető

 

Adatszolgáltatási szabályzat

óvodavezető helyettes

óvodavezető

 

Munka és tűzvédelmi szabályzat

óvodavezető helyettes

óvodavezető

 

megbízott

 

HACCP

konyhai dolgozó

óvodavezető helyettes

óvodavezető

 

A működés feltételei – eszköz, felszerelés

 

 

PP eszköz és felszerelés jegyzék

óvodavezető helyettes

01.31.

óvodavezető helyettes

 

óvodavezető

 

A működés feltételei – fizikai környezet

 

 

Bejárás: munkavédelmi szemle

munkavédelmi megbízott

 

havonta

óvodavezető helyettes

óvodavezető

 

Tisztasági szemle  

dajka

konyhai dolgozó

Minden hét első hétfő

óvodavezető helyettes

1 fő dajka

óvodavezető

Szükség szerint azonnali visszacsatolás

Személyi

 

 

Személyi anyagok

óvodatitkár

09.01.

 

óvodavezető

 

Egészségügyi könyvek

óvoda dolgozói

09.01.

munkavédelmi felelős

óvodavezető

 

Munkaköri leírások

minden dolgozó

09.01.

óvodavezető h.

óvodavezető

 

 

 

 

 

 

 

Nevelési folyamatok – fejlesztési tartalmak – alkalmazottak munkája

 

 

Tervezési és értékelési dokumentumok

óvodapedagógusok

10.18., 01.19.

05.17.

Óvodavezető helyettes

óvodavezető

 

 

Ellenőrzés-értékelés

területei

Érintettek

Időpontok

Felelős

Megjegyzés

megfelelési ellenőrzés

értékelés

Az intézményi önértékelésben megjelölt pedagógusok értékelése 8 kompetencia terület szerint.

­*

 

óvodapedagógusok

Látogatási ütemterv szerint

Intézményi önértékelési munkacsoport

 

 

Nevelőmunkát segítő alkalmazottak munkája:

minden hónapban 1 dajka, illetve pedagógiai asszisztens

nevelőmunkát segítő alkalmazottak

Látogatási ütemterv szerint

óvodavezető

óvodavezető h.

 

 

Munkacsoportok tevékenysége

 

 

munkacsoport vezető

Havonta feladatterv szerint

óvodavezető

 

 

Szolgáltatások

 

 

Gyermekétkeztetés

 

konyhai dolgozók

dajkák

havi program szerint

 

óvodavezető h.

óvodavezető

óvodavezető h.

 

Szülők igényeire alapozott szolgáltatások

óvodapedagógusok

11.15.

04.15.

óvodavezető

óvodavezető h.

óvodavezető

óvodavezető h.

 

A szervezet működése

 

 

Vezetés színvonala

Óvodavezetés: óvodavezetőhelyettes, óvodatitkár

Negyedévente szóbeli értékelés:

12.13.

03.05.

06.04.

óvodavezető

óvodavezető

 

 

Kapcsolatok:

-          fenntartóval

-          bölcsődével

-          iskolával

kapcsolattartók

01.31.

06.30.

óvodavezető

óvodavezető

 

 

               

 

 

 

*Pedagógus értékelésének 8 kompetencia területe:

1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás.

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók

3. Tanulás támogatása

4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség.

5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, probléma megoldás.

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért.

 

 

A SZÜLŐI KÖZÖSSÉG TAGJAINAK NÉVSORA

 

 

Maci csoport

 

 

Pillangó csoport

 

Csiga csoport

 

 

 

Katica csoport

 

 

 

Süni csoport

 

Méhecske csoport

 

Nyuszi csoport

 

 

 

 

 

Érvényességi rendelkezés:

 • A munkaterv a csatolt szülői vélemények és a nevelőtestületi elfogadást igazoló jegyzőkönyvekkel együtt érvényes.
 • A dokumentum tartalmi elemeinek módosítására a nevelőközösség többségének javaslata alapján kerülhet sor.

 

 

 

 

Budapest, 2018. szeptember 1.

                  

 

 

 

…………..……………………

óvodavezető

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AttachmentMéret
eves_munkaterv_2017-18.docx111.4 KB